bac-si-mo-thay-khop-gioi-tphcm

CHUYÊN

DỊCH VỤ

01 +
Hỗ trợ thay khớp háng – khớp gối
02 +
Nội soi khớp gối – khớp vai
03 +
Tiêm khớp – Tiêm gân
04 +
Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm – Trình độ chuyên môn cao

TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CHÉO GỐI

CẢI THIỆN KHỚP HÁNG

CẢI THIỆN KHỚP GỐI

HỖ TRỢ KHI THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

XƯƠNG ĐÒN TỔN THƯƠNG

KẾT HỢP XƯƠNG THÁO NẸP - RÚT ĐINH