Lưu trữ Danh mục: Dị tật bẩm sinh

BỆNH XƠ HÓA CƠ DELTA QUA Y VĂN THẾ GIỚI

Tính đến ngày 15/5/2006, báo chí cho biết đã có trên 2000 trường hợp trẻ [...]

Nhận biết Bàn chân khoèo ở trẻ em

Bàn chân khoèo là một dị tật bẩm sinh, có tính di truyền, hay gặp [...]